vrijdag 5 februari 2016

Klasfeest!

De meester heeft een thermometer in elkaar geknutseld. Telkens als we flink waren mocht hij omhoog. Als hij helemaal boven staat mogen we er een stikker op kleven.Als alle stikkers er op geplakt waren dan hielden we een klasfeest. Op donderdag namiddag, 4 febuari moest de meester zich gek verkleden en de kinderen mochten ook verkleed komen. Je mocht op het smartboard schrijven of tekenen, je mocht met super sand spelen, je mocht op de computer en Amber, Sheena, Femke, Xan en Lisa hadden een dansje voorbereid.

1 opmerking: